bg
Ortopedi ve Travmatoloji > Makaleler
Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Aksu N, Karaca S, Kara AN, Işıklar ZU. Minimally invasive plate osteosynthesis (MIPO) in diaphyseal humerus and proximal humerus fractures. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(3):154-60.
 2. Tuncer S, Aksu N, Isiklar U. Delayed rupture of the extensor hallucis longus and extensor digitorum communis tendons after breaching the anterior capsule with a radiofrequency probe during ankle arthroscopy: a case report. J Foot Ankle Surg. 2010 Sep-Oct;49(5):490.e1-3. Epub 2010 Jun 23. (ISI)
 3. Tuncer S, Aksu N, Dilek H, Ozkan T, Hamzaoglu A. Fractures of the Fingers Missed or Misdiagnosed on Poorly Positioned or Poorly Taken Radiographs: A Retrospective Study..
  (J Trauma. 2011 Sep;71(3):649-55.).(ISI)
 4. N.Aksu, Ö.Aslan, A. N. Kara, Z. U. Işıklar, "Repair of Chronic Full Thickness Rotator Cuff Tears Sımultaneous With Proximal Humerus Fracture Fixation and Clinical Results", Acta Orthop Traumatol Turc, Acta Orthop Traumatol Turc. 2010;44(3):173-9.  (ISI)
 5. N. Aksu, A.Gögüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar, "Complications Encountered in Proximal Humeral Fractures Treated With Locked Plate Fixation", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI), 2010;44(2):89-96.
 6. M.Aydogan, C.Ozturk, O. Karatoprak, M. Tezer, N.Aksu, A. Hamzaoglu, "The Pedicle Screw Fixation With Vertebroplasty Augmentation in the Surgical Treatment of the Severe Osteoporotic Spines", J Spinal Disord Tech (ISI) , Cilt Aug;22(6), 444-447 pp., 2009
 7. N. Aksu, M.F. Korkmaz, A. Göğüş, A. N. Kara, Z.U. Işıklar., "Surgical treatment of elbow dislocations accompanied by coronoid fractures", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , Cilt Aug-Oct;42(4), 258-64. pp., 2008
 8. N. Aksu, A. Seyahi, T. Aksu, Ç. Ozturk, S. Dervisoglu, M. M Hız., "Radiographic and Pathological Stage of the Changes at the Bone Cement Interface.: An in-vivo experimental study", Arch Orthop Trauma Surg. (ISI) , Cilt Oct;128(10):, 1187-91. pp., 2008
 9. M.F. Korkmaz , N. Aksu , A. Göğüş, M. Debre, A.N.Kara , Z.U.Işiklar, "The results of internal fixation of proximal humeral fractures with the PHILOS locking plate", Acta Orthop Traumatol Turc (ISI) , Cilt Mar-Apr;42(2), 97-105 pp., 2008
 10. K. Ganiyusufoglu , C. Ozturk , M. Sirvanci, N. Aksu, A. Hamzaoglu, "Pseudomeningocele in communication with the facet joint: demonstration by computerized tomography-arthrography", Skeletal Radiol (ISI) , Cilt Aug;37(8), 767-70 pp., 2008
 11. A.Hamzaoglu, C. Ozturk, M. Aydogan, M.Tezer, N. Aksu, M.B. Bruno., "Posterior Only Pedicle Screw Instrumentation with Intraoperative Halo-femoral Traction in the Surgical Treatment of Severe Scoliosis (>100°)", Spine (ISI) , Cilt Apr 20;33(9), 979-83. pp., 2008
 12. N. Aksu, V.M. Hiz , M. Bilgili , O. Düzgün , T. Aksu , S. Dervişoğlu, "Hot saline irrigation as an alternative local adjuvant therapy in local aggressive bone tumors", Acta Orthop Traumatol Turc , Cilt 41(3), 225-32 pp., 2007
 13. N. Aksu, V.M.Hiz , M.G. Bilgili, T. Aksu, O. Düzgün, "Comparison of temperature increments in bone cavities induced by methylmethacrylate and heated saline solution", Acta Orthop Traumatol Turc ,  Cilt 37(5),, 386-394 pp., 2003

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. M. Şirvancı, K. Ganiyusufoğlu, M. Bhatia, Ç. Öztürk, N. Aksu, A.Hamzaoğlu., "Dejeneratif Lomber Spinal Stenozun Tedavisinde Karar Verirken Aksiyel Yüklenmeyle Birlikte Yapılan Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi-Miyelografinin Değeri", The Journal Of Turkish Spinal Surgery , Cilt 19 (4), 417-26 pp., 2008
 2. N. Aksu, Z. U. Işıklar., "Kalça Kırıkları", Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi , Cilt 7 (1-2), 8-19 pp., 2008
 3. N.Aksu, Z.U. Işıklar, "Dirsek kırıklı-çıkıklarına cerrahi yaklaşım", Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi , Cilt 6 (3-4), 122-130 pp., 2007
 4. N. Aksu, M.N. Erdem, V.M.M.Hız, "Bening Kemik Lezyonlarinda Maligniteye Dönüşüm Belirtileri.", Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi , Cilt 6(3-4), 109-114 pp., 2007
 5. N. Aksu, Ç Öztürk, M Aydoğan, A.N Kara., "Multipl Muscle Hypoplasia in Poland’s Sendrome.", Sendrom dergisi , Cilt 20(9-10), 43-45 pp., 2007
 6. T. Aksu, N. Elazığ, E. Mumcuoğlu, M. Ök, "Tenisçi Dirseği", Sendrom Dergisi , Cilt 14 (6), 30-39 pp., 2002
 7. T. Aksu, E. Mumcuoğlu, N. Elazığ, N. Nişan., "İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisi", Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , Cilt 32(1), 21-27 pp., 2002
 8. T. Aksu, N. Elazığ, E. Mumcuoğlu, M.Ök, "Madelung deformitesi.", Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. , Cilt 32(1), 14-16 pp., 2002
 9. E. Mumcuoğlu, T. Aksu, N. Elazığ,  M. Ök., "Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu", Sendrom Dergisi , Cilt 14(1), 20-26 pp., 2002