Omuz Ağrısı
Omuzda Kas Tendon Yırtıkları

Sıkışma sendromunun ileri evrelerinde görülür. Sıkışma sonrası yapısı bozulan tendon yüklenmelerle zaman içerisinde yırtılabilir. Bu yırtıklar omuz ekleminin hareket kısıtlılığına ve o taraf kolun kaldırma ve hareket gücünde azalmaya sebep olur ki tam kat tendon yırtıklarında hasta kolunu felçli gibi hiç kaldıramayabilir.

Kolda güçsüzlükle birlikte genellikle omzun dış yan kısmında ağrı da vardır, ağrı özellikle geceleri artabilir ve sızı tarzındadır. Yırtılan tendon kendiliğinden tekrar kemiğe birleşip iyileşemez. Bu nedenle cerrahi (ameliyatla) olarak tendonu tekrar kemiğe dikmek gerekir.

Çok yaşlı hastalarda başlangıçta fizik tedavi faydalı olabilmektedir, ancak ilaç tedavisi ve fizik tedavi asla yırtık olan tendonun iyileşmesini sağlayamaz sadece ağrıyı geçirip, fonksiyonu iyileştirmeye yöneliktir. Büyük ve tam kat tendon yırtıklarında ilaç ve fizik tedavi genellikle başarısız kalır. Fizik tedaviden sonuç alınamayan bu hastalarda cerrahi tedavi uygulanmak gerekir.

Cerrahi tedavi kapalı (artroskopik) yöntemle yapılabilir. Uygulanan cerrahinin amacı yırtılan tendonu, koptuğu kemiğe dikmek ve hastanın eski fonksiyonlarına ve kol gücüne geri dönmesini sağlamaktır. Genelde artroskopik yapılan bu uygulamada çok küçük birkaç kesiden cerrahi işlemle yırtık dikilebilir fakat büyük yırtıklarda amaca tam olarak ulaşabilmek için açık cerrahi (ameliyat) uygulanabilmektedir.

Artroskopik cerrahinin kozmetik açıdan olduğu gibi ameliyat sonrası hasta konforu yumuşak dokuların çabuk iyileşmesi açısından da birçok olumlu yönü bulunmaktadır. Yırtık dikildikten sonra, dikilen bölümün iyi bir şekilde iyileşmesi için hastaya 6 hafta yastıklı omuz kol askısı verilmekte ve bazı omuz hareketleri yasaklanmaktadır. Omuzunu kullanmamak kaydı ile birkaç gün sonra işine gidebilir. Ancak hasta elini, dirseğini güvenli bir şekilde kullanabilir. Ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi birkaç ay sürmektedir.