Omuz Ağrısı
Sıkışma Sendromu

Omuz eklemi, kol kemiğinin baş kısmı (humerus) ile kürek kemiğinin yuva kısmı (glenoid) arasında oluşan bir eklemdir. Eklemin hemen üzerinde çatı şeklinde “akromion” vardır. Kol kemiğine yapışan rotator manset tendonları acromionun altında bulunur ve omuz kaldırma ve döndürme hareketlerinde işlev görür. Rotator manşet tendonları 4 adet tendondan oluşur, bunların kasılması ile omuz hareketleri meydana gelir.

Çatı kemiği (acromion) ile bu tendonlar arasında harekete izin veren bir boşluk bulunur ve bu boşlukta da yukarıda bahsedilen bursa (subacromial bursa) vardır ve tendonlar ve kemik arasında kayganlık sağlayarak hareketin kolay olmasını sağlar. Bu boşluğun herhangi bir nedenle daralması durumunda sıkışma meydana gelir ve kolu kaldırma sırasında omuzda ağrı oluşur. Bu sıklıkla çatı (akromion) kemiğinde yaşla meydana gelen değişikliklere veya yapısına bağlı oluşabilir.

Erken dönemde ilaç ve fizik tedavi uygulanması faydalıdır, bazen boşluğa lokal kortizon enjeksiyonları bursa ve tendondaki ödemi geçirerek fayda sağlayabilir. Fizik tedaviden fayda görmeyen  hastalarda cerrahi uygulanabilir. Omuz  artroskopisi ile daralan boşluk genişletilip sıkışma ortadan kardırılmalıdır. Artroskopi uygulamasında  çok küçük kesiler yapılır ve bu kesilerden kamera ve aletler sokularak boşluk kamera ile görüntülenip gerekli çatı (acromion) kemiği  tıraşlanması ve yırtık tendonların dikilmesi işlemleri yapılabilir.

Artroskopik cerrahinin (kapalı ameliyatın), açık cerrahiye (açık ameliyata) göre birçok avantajları mevcuttur. Artroskopik cerrahi (kapalı ameliyat) sayesinde hastaların ameliyat sonrası ağrıları çok daha az olmakta, enfeksiyon riski, çevre dokulara zarar verme riskleri  açık ameliyatlara kıyasla  daha azdır. Ayrıca rehabilitasyon ve günlük hayata dönüş daha kısa olmaktadır.